dilluns, 7 de novembre de 2016

SISÈ SENTIT


Àmbit #caràcter: SISÈ SENTIT
EDUQUEM EL SISÈ SENTIT DE LA PERSONA

El repte de l’espiritualitat d’#avuixdemà per a les escoles FEDAC és acompanyarels nostres alumnes en el camí necessari que va des del silenci i lasensibilitat fins a la interioritat i l’espiritualitat, perquè arribin a plantejar-se la pregunta del sentit de la seva vida i, així, construir un itinerari personal que els porti a tenir vides plenes. .

Vivim en una societat pragmàtica, enfocada a la innovació i la producció contínua de coneixement, però cada vegada més preocupada també per descobrir l’essència i el més absolut de l’existència humana. I és en aquest sentit, tant per a la societat com per als seus membres, que l’espiritualitat apareix com una necessitat i com un repte. En primer lloc, perquè el present s’ha desvinculat de les formes del coneixement religiós passat, que es torna ineficient i, fins i tot, esdevé mancat de pertinença. Això explica que, només a partir de l’experiència espiritual, els continguts genuïns de la religió poden mantenir el valor i la importància per a nosaltres. En altres paraules, es tracta de viure tot allò religiosament genuí que els nostres avantpassats van viure, però sense exigir creences prèvies i des d’una espiritualitat i una qualitat humana profundes. Aquesta és l’única manera en què la religió podrà recuperar el seu saber autèntic perquè, sense una capacitat per imaginar, pensar i concebre la realitat més enllà de postulats funcionals i pragmàtics, la persona se sent limitada en el seu propi ser.


Al llarg del temps, en les nostres escoles ens hem ocupat més de les formes que del fons i de les experiències. Vivim quotidianament en un món de soroll i agitació constant que porta a l’aïllament d’un mateix i a buscar la felicitat per mitjà de pràctiques meditatives com el ioga, el tai-txi, els llibres d’autoconeixement, etc.  Nosaltres oferim espais d’interiorització, de coneixement de si mateix i de contacte amb la natura, amb el cosmos i amb la transcendència. Treballem l’espiritualitat amb educadors i alumnes perquè és un camí que ens porta a trobar una felicitat duradora, un estat interior que només podem experimentar a través del cultiu de la intel·ligència espiritual, aquella que ens faculta per preguntar-nos pel sentit de l’existència, per prendre distància de la realitat, per elaborar un projecte vital, per transcendir la materialitat, per interpretar símbols i comprendre savieses de vida i per escollir un camí.  

Un primer pas consisteix a construir uns lligams sincers i duradors entreeducadors i alumnes, a partir dels quals cadascú comparteix el propi itinerari personal, que s’inicia en la capacitat de viure i sentir les emocions i utilitzar-les amb els altres per acabar fent present la paraula que verbalitza aquestes emocions i sensacions i permet iniciar un camí de recerca. Des del treball del propi «jo», s’arriba a l’altre desenvolupant la capacitat de ferse preguntes, per deixar-se interpel·lar respecte al que passa al voltant, per aturar-se, fer silenci i contemplar. Es tracta, en definitiva, d’una espiritualitat del jo amb el tu, un moment de trobada amb l’altre, un lloc en el qual indignar-se, reaccionar i actuar davant la injustícia. 

En conseqüència, repensem els tradicionals espais de les escoles per crear «temples» de silenci i espiritualitat actuals, acollidors i amb símbols propers i significatius per facilitar un clima de serenor. Eduquem els infants i joves en la interioritat i utilitzem pedagogies per suscitar el silenci i l’autoconeixement mitjançant exercicis d’expressió corporal, dansa, relaxació, silenci i reflexió; aquest és el primer pas de tota persona per tal d’obrir-se a la transcendència, fer camí cap a l’interior i esdevenir una persona feliç.FEM CAMÍ

1 Treball del silenci i la interioritat des d’Infantil.
2 Treball de les tècniques de relaxació, meditació i contemplació.
3 Competència espiritual assolida en acabar l’ESO.
4 Formació en interioritat i espiritualitat per als educadors.
5 Espais d’aturada i experiència espiritual per als educadors.  
6 Pràctica de la pedagogia de la pregunta per trobar el sentit de les coses. 
7 Reanimació dels espais de silenci i pregària a cada escola.
8 Materials del Bon dia elaborats pels centres.
9 Tutories individualitzades per a l’autoconeixement.
10 Projecte Escolta’m.
11 ...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada