dimarts, 8 de novembre de 2016

EQUITAT

Àmbit #caràcter: EQUITAT
L’EQUITAT ÉS ACCEPTAR LA DIFERÈNCIA PER ASSOLIR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS

El repte de l’equitat porta les escoles FEDAC a reforçar i aprofundir un caràcter educatiu que permeti a l’alumne superar les expectatives socioculturals i socioeconòmiques predeterminades. És una resposta que ens sembla indefugible a fi de garantir l’èxit educatiu i afavorir la cohesió social entre l’alumnat.

Les nostres escoles es troben en entorns diversos i tenen alumnes i famí- lies amb situacions socioeconòmiques i culturals plurals, que requereixen per part nostra una proposta que superi el determinisme social que comporta la situació de partida.

El tracte equitatiu que atendrà aquesta vulnerabilitat dels nostres alumnes és un dels pilars fonamentals que identifiquen les nostres escoles i necessita la col·laboració i l’esforç de l’entorn familiar i social per aconseguir superar el repte. 

Garantim l’accés a l’ensenyament de qualitat a infants i joves, independentment de la seva condició social. La FEDAC aposta per un model d’escola concertada que elimini qualsevol barrera econòmica d’accés al seu projecte educatiu; això vol dir acollint, respectant i valorant totes i cada una de les diferències i orígens socials, la qual cosa constitueix l’autèntic sentit de la missió de la FEDAC. 

Garantim la igualtat als nostres centres i permetem a totes les famílies i alsseus fills i filles l’accés als recursos, la igualtat d’oportunitats i l’assolimentde les competències.

La inclusió i el progrés de tots els alumnes, siguin quines siguin les sevescapacitats, talents, necessitats o dificultats, és el repte que sempre hemafrontat amb vocació i passió i que ara ens porta a refermar el compromís d’optimitzar l’atenció a la diversitat.

Som conscients que no podem eliminar totes les desigualtats, però assumim un veritable plantejament de millora per tal d’avançar cap a una institució més justa, on es garanteixi la igualtat d’accés al més alt nivell educatiu, tot considerant les diferències de cada un dels protagonistes d’aquest procés. Els educadors s’involucren en aquest projecte, potenciant un treball tutorial que garanteixi al màxim un tracte equitatiu per a cada alumne, construint unes relacions personals, empàtiques i d’escolta per part de tots els educadors.

Per tal d’assolir aquest repte, afavorim una formació que abraci les pedagogies que atenen l’equitat i la dimensió antropològica i espiritual de l’alumne i que l’entenen com un ésser especial, únic i universal. Des del respecte a cada una de les individualitats i des de la garantia d’un projecte educatiu que lluita contra el determinisme social i els prejudicis personals, proposem un clima constructiu i de diàleg on es valoren les persones pel que són i el que fan, i no pel que van ser les seves famílies o pel grup social al qual pertanyen.


FEM CAMÍ

1 Treball de l’excel·lència educativa per a tots.
2 Pla d’acció tutorial i d’atenció a la diversitat FEDAC.
3 Sistema de beques per a famílies amb necessitats derivades de situacion socials desfavorides.
4 Assessorament i gestió de les ajudes de l’Administració per a alumne amb NEE.
5 Detecció precoç en les primeres etapes educatives. 
6 Recursos específics per a alumnes d’entorns desfavorits. 
7 Servei de psicopedagogia a tots els centres.
8 Servei de menjador amb dietes específiques.
9 Col·laboració amb les entitats locals que treballen per l’equitat: servei socials, serveis d’atenció primària, EAP, etc.
10 Campanyes solidàries per a les famílies de l’escola
11 ...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada