dilluns, 7 de novembre de 2016

IDENTITAT


Àmbit #caràcter: IDENTITAT
EL PODER DE LA IDENTITAT ÉS TRANSFORMADOR

El repte de la identitat esdevé l’esforç més significatiu per mantenir la singularitat de les escoles FEDAC. Davant de la globalització i d’una societat líquida, apareix aquest repte com una font que alimenta les conviccions individuals, perquè cada persona se senti constructora de la seva identitat personal i col·lectiva i perquè tots plegats siguem FEDAC.

La identitat de la Fundació s’arrela en un passat fundacional que ens interpel·la a ser fidels a l’esperit i la voluntat del pare Coll, el seu fundador. Aquest passat, que té una narrativa protagonitzada per tantes germanes Dominiques de l’Anunciata, ens ofereix un carisma i un caràcter que hem anat compartint des de fa molts anys, tots plegats, en cadascuna de les escoles. 


Ja compartim la missió, i ara som cridats també a compartir la visió sobre el nostre futur i a ser-ne partícips i constructors. Hem de forjar una identitat fidel, radical, participativa i creativa. Cadascun dels educadors de la FEDAC som la presència, el testimoni i els redactors de la identitat de la institució. No és una qüestió de redactar papers, és una crida que ha de ressonar en el cor de cada docent. La nostra manera d’entendre el món, la societat o l’educació realment serà possible si és present en l’ànim de cadascun dels que formem part de la comunitat educativa. La qüestió és: dóna sentit a les nostres vides participar en la construcció d’un projecte educatiu amb l’esperit evangèlic de la FEDAC?
La resposta a la pregunta anterior és una narració creativa i radical, lliure de dogmes, sense cap doctrina limitadora, per aconseguir un projecte educatiu íntegrament cristià. Es tracta de fer un esforç per tornar a la font de la nostra passió per educar, el Mestre, i ho fem de manera íntegra, donant resposta a tots els àmbits en què un cristià és cridat en el segle xxi: espiritualitat, ecologia, drets socials, immigració, tecnologia, ciència, transcendència, etc. Construïm una identitat que sigui digna i que doni una resposta significativa a la societat. 

Cadascuna d’aquestes persones arribarà al moment de formular-se preguntes de sentit per tal de fer una opció en la vida (re-elegire) des de la pròpia llibertat, al servei de les persones i de la societat.

Tenim espais i temps per generar i fomentar diàlegs a través dels quals cada persona de la comunitat se senti subjecte i protagonista d’una història personal i col·lectiva vinculada al bé comú, i cal també que els potenciem.

Hem de ser capaços de renovar i actualitzar el nostre llenguatge, els símbols i les formes, fent-los adequats al segle xxi, perquè siguin Bona Notícia en si mateixos. Cal analitzar els signes dels temps que ens toca viure, amb compassió i esperança, i alhora proposar experiències que esdevinguin narrativa en la vida de les persones que configuren la comunitat educativa, fent-les sentir integrades i implicades en la construcció d’aquesta identitat. Des de la FEDAC volem ser testimonis d’una Església que transmet la Bona Notícia amb senzillesa i humanitat. Per tot això, és indispensable educar des de la pedagogia de l’amor, de la predicació feta vida i de la vida feta predicació, perquè els nostres alumnes siguin competents globalment en un món plural, canviant, secularitzat, interreligiós i tecnològic. 

La suma de les diverses personalitats de les escoles FEDAC és el tresor de la nostra identitat. Tan sols som FEDAC si les persones que la integrem ens sentim compromeses i coresponsables de la missió i la visió compartida.
FEM CAMÍ

1 Itinerari de formació en el carisma FEDAC per a cada educador.
2 Espais i dinàmiques per recrear la identitat Anunciata.
3 Recerca de l’arrel cristiana en la nostra quotidianitat.
4 Llenguatge humanitzador que defuig el dogmatisme.
5 Itineraris personals per als alumnes: Fe, Carisma i Vocació.
6 Actualització de símbols i signes amb una marca pròpia.
7 Grups Anuncia d’educadors.
8 Dinàmiques litúrgiques elaborades entre totes les escoles.
9 Trobades i convivències d’alumnes.
10 Programació a partir d’un pla marc d’evangelització.
11 ...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada