divendres, 28 d’octubre de 2016

TRANSFORMADORS

àmbit #entorn: Transformadors


SOM ESCOLES TRANSFORMADORES DE REALITATS PERSONALS I SOCIALS

El repte de ser persones transformadores en el conjunt de les escoles FEDAC #avuixdemà consisteix a crear escoles que canviïn la cultura al voltant del sistema educatiu i que, des d’aquest canvi, puguin ser agents transformadors del seu entorn. L’acció que fa cada centre educatiu és una acció local que prepara cada una de les persones que la configuren per assumir una responsabilitat global.

Vivim en una societat líquida, globalitzada i desigual i en una època de relativisme, incertesa i individualisme. Les estructures familiars són diverses, les tecnologies avancen a un ritme frenè- tic, l’entorn és cada cop menys sostenible, els valors socials es desdibuixen i els fonamentalismes s’estenen. Tot plegat obliga el món educatiu a adaptar-se contínuament per tal d’aconseguir futurs ciutadans competents, íntegres i compromesos.

Cal un canvi dinàmic, constant, amb un diàleg lliure, respectuós, obert a tota la comunitat educativa, que ens porti a ser transformadors radicals, a discernir els signes socials del temps i a formar persones constructores d’esperança i de futur. D’un futur somiat on es redueixin les desigualtats entre rics i pobres, entre savis i ignorants, entre un món desbordant de possibilitats i un món sense oportunitats, entre un medi natural cada cop més exhaust i un medi humà d e predador insaciable.

Les escoles han d’estar vives, deixar de funcionar per inèrcia i ser agentde l’apassionant canvi educatiu i social que estem vivint. Alhora, han d’ensenyar els alumnes a desenvolupar habilitats que els ajudin a ser persones autònomes i capaces d’adaptar-se a qualsevol circumstància i a resoldre els problemes que tinguin en el futur, fer-los participar i conèixer les realitats que els envolten, i ensenyar-los a ser crítics. 

Així mateix, els centres educatius han d’estar oberts al món, entossudits a fer canvis petits però constants, disposats a provar noves metodologies i estratègies, sabent que l’objectiu final és augmentar al màxim els resultats en el coneixement, en la competència global i en les actituds i les motivacions dels alumnes per contribuir de manera positiva a fer persones altament competents, efectives i transformadores.

Tenim moltes eines a l'abast dels nostres alumnes (xarxes de comunicació social, mitjans tecnològics, avenços científics, ...) que es poden convertir en bons elements de transformació. El paper de les nostres escoles serà ensenyar-ne la utilitat i ajudar a fer-ne un bon ús per tal de poder contribuir a una millor relació amb el seu entorn i amb la societat.

L’escola ha de ser un espai d’espera i d’esperança, que vetlla pel que és comú a tots i totes i que conserva els valors de la societat en què s’insereix, un espai de confiança i optimisme on no hi ha lloc per als escèptics ni els desesperançats.

Des de la FEDAC considerem que les nostres escoles han de ser, en veritat, constructores de certeses i radicals en el seu compromís. A més a més, han de ser comunitats que aportin la il·lusió de ser més feliços en un món més just, han de reafirmar-se com a espais vius on la utopia torna a ser plausible i on els somnis encara són possibles. I volen fer-ho mitjançant el poder de transformació de les persones que en són part. 

Som escola flexible i adaptable: transformem espais i adaptem horaris segons les necessitats educatives. Alhora, potenciem moments de lectura, reflexió, investigació, treball cooperatiu, projectes, coneixements compartits… En definitiva, l’escola FEDAC no és un producte fet i acabat, amb un embolcall hermètic que cadascú degusta en la solitud del seu espai personal; ans al contrari, és un espai obert, un projecte obert, una biografia oberta en construcció que ens agrada degustar plegats. És el paradigma del centre sempre en marxa, vint-i-quatre hores al dia, set dies a la setmana.


FEM CAMÍ

1 Projectes d’aprenentatge i servei, i emprenedoria.
2 Espais de diàleg on es puguin confrontar experiències.
3 Voluntariat Anunciata.
4 Formació de preanimadors, animadors i monitors de grups CREC..
5 Campanyes solidàries locals i globals.
6 Continguts i treballs de recerca orientats al canvi social
7 Espais de participació dels educadors orientats a la reflexió i el canvi.
8 Programació d’activitats destinades a donar veu als alumnes en la societat: institucions polítiques, socials, ONG, etc.
9 ...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada