dilluns, 10 d’octubre de 2016

TOTS PLEGATS SOM UN

Àmbit #comunitat: TOTS PLEGATS SOM UN

TOTS PLEGATS FEM UNA ACCIÓ COMPARTIDA ESCOLA-FAMÍLIA


El repte de les famílies d’#avuixdemà és enfortir els vincles entre escola i família, per emprendre junts el compromís d’educar els nostres fills. A les escoles FEDAC la família sempre ha tingut un paper molt important; és per això que volem aprofitar els ponts creats de comunicació, col·laboració i relació entre l’escola i les famílies per dinamitzar i coresponsabilitzar la comunitat educativa en el projecte educatiu FEDAC, que és de tots plegats.

La família continua sent un eix al voltant del qual es vertebra la nostra societat, de la qual forma part de manera complexa i diversa. De la mateixa manera, la família també és el pal de paller de la nostra escola, sigui quina en sigui l’estructura.

Cal prendre consciència que el concepte de família ha canviat; a la societatconviuen ara diferents models i el sistema educatiu ha d’estar a l’alturad’aquesta transformació. Les escoles FEDAC volem ser escoles del segle XXI, que, analitzant els signes dels temps, es renoven i donen resposta al que la societat d’avui dia ens demana; per tant, repensem la manera de relacionar-nos amb les famílies dels alumnes. Les nostres actuacions han de tenir com a objectiu primordial ser capaces de seduir i engrescar les famílies perquè formin part del nostre projecte.

Des de la FEDAC creiem en una escola més permeable, oberta i transparent, on les famílies trobin espais perdurables en els quals el fet de compartires visqui com un enriquiment que no quedi reduït a les reunions d’inicide curs i de recollida de notes i que valori la comunicació freqüent en totes direccions. Apostem per una escola de les famílies i amb les famílies. 

A més, demanem un compromís educatiu a cada família que s’apropi a nosaltres, un compromís de profunditat, d’estar els uns i els altres pels nostres alumnes; una relació recíproca de donar i rebre. Cal no mirar a qui servim, sigui el tipus de família que sigui —monoparental o biparental; heterosexual o homosexual; cristiana, agnòstica o atea—, i convé mantenir la nostra identitat, el nostre caràcter propi, allò que ens fa ser com som i sense la qual cosa desapareixeríem.

D’aquesta manera construïm unes relacions empàtiques, properes, fraternes amb les famílies on aquestes se senten acollides i obrim alhora nous canals i formes de participació amb elles. També forma part del repte mantenir la capacitat d’acollir alumnes provinents de situacions familiars diverses, donar-los suport i contribuir al seu benestar personal. Aquesta atenció personalitzada, en què tothom és conegut pel seu nom i tots els nens i nenes són iguals però al mateix temps diferents, esdevé un tarannà característic de les escoles FEDAC. 

És a dir, el nostre sentit d’escola cristiana, acollidora, inclusiva, que coneix i estima a tots i cadascun dels seus alumnes, és un valor afegit per a les famílies que confien en nosaltres i resulta essencial per donar sentit al nostre model educatiu. Ens caldrà assumir plenament, en definitiva, el compromís que tots plegats som FEDAC, escoles per a tothom que creen uns vincles duradors.


FEM CAMÍ

1 Eines de comunicació amb famílies: plataforma educativa, web, xarxes socials. 
2 Participació de famílies en projectes pedagògics i activitats educatives. 
3 Programa Família-Escola, acció compartida (FEAC). 
4 Projectes solidaris i de voluntariat. 
5 Tracte i atenció personal. 
6 Escola acollidora i oberta a les famílies. 
7 Delegats de nivell i/o curs, d’activitat o de projecte. 
8 ...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada