divendres, 28 d’octubre de 2016

OBERTS

àmbit #entorn: Oberts


OBERTS PER CREAR NARRATIVES DE DINS ENFORA I DE FORA ENDINS

Aquest repte es planteja enderrocar les parets, les portes i les finestres que limitaven les escoles del segle XX. Volem ser oberts, més oberts, sortir dels edificis i les aules per aprendre amb l’entorn, emprendre-hi i deixarhi entrar, convidar a la participació famí- lies i amics perquè se sentin part d’una escola oberta al món.

Cal deixar enrere una visió de l’escola com a centre tancat i que dóna l’esquena a l’entorn i a les persones que formen part de la comunitat escolar.

Ben al contrari, el centre educatiu ha de viure i conviure inserit en el teixit associatiu del poble, barri i/o ciutat, ha d’esdevenir una escola oberta a les necessitats de la seva comunitat, de les famílies, dels antics alumnes o de les associacions que puguin entendre la seva presència com un valor. En cada escola FEDAC, alumnat, famílies i educadors convivim, creixem i aprenem. Tots hi acumulem experiències, vivències i relacions que el dia a dia propicia i que configuren la pròpia vida quotidiana. Tot plegat és font de creixement, ja que aprenem els uns dels altres i els uns amb els altres.


El grup i el sentiment de pertinença i arrelament al nostre entorn aporten estabilitat, però també sorpresa i novetat, la cosa extraordinària i l’ordinària. 

Som escola inclusiva: la inclusió impregna les decisions orientades cap a la millora de l’aprenentatge i la participació de tot l’alumnat, independentment de les seves condicions físiques, intel·lectuals, socials, emocionals, lingüístiques, ètniques o culturals, i activant totes les mesures de suport disponibles al sistema, al centre i a la comunitat.
Som escola participativa: l’alumnat participa dels projectes i de les oportunitats que ens proporcionen la comunitat educativa, les famílies, la parròquia, el barri, les entitats, el municipi, el país i el món.

Som escola plural: ferms en els valors democràtics, respectem, sense discriminar, qualsevol concepció del món i de la vida, amb les ideologies polítiques, amb les diverses identitats, religions, cultures i llengües d’ús dels alumnes i de les famílies.

Som escola connectada: a l’entorn i al món, on el domini i l’ús res- ponsable i crític de les eines tecnològiques, dels mitjans de comunicació i del llenguatge de la imatge és una eina indispensable per seleccionar, interpretar i analitzar la informació de manera crítica; per saber pensar i tenir criteri a l’hora d’escollir què cal fer, i també per respectar les opinions, els continguts i la privacitat dels altres. Som escola actual: disposada a la millora i la innovació, a les metodologies i les eines tecnològiques que faciliten l’aprenentatge i la comunicació. 

Som escola flexible i adaptable: transformem espais i adaptem horaris segons les necessitats educatives. Alhora, potenciem moments de lectura, reflexió, investigació, treball cooperatiu, projectes, coneixements compartits… En definitiva, l’escola FEDAC no és un producte fet i acabat, amb un embolcall hermètic que cadascú degusta en la solitud del seu espai personal; ans al contrari, és un espai obert, un projecte obert, una biografia oberta en construcció que ens agrada degustar plegats. És el paradigma del centre sempre en marxa, vint-i-quatre hores al dia, set dies a la setmana.


FEM CAMÍ

1 Treball conjunt de la comunitat educativa amb la comunitat local, com a àmbits d'interdependència i influència recíproca.
2 Espais escolars a disposició de l'entorn.
3 Projectes d'aula oberts a la participació de famílies i entitats de l'entorn.
4 Participació en els actes socials i celebracions del barri, el poble o la ciutat.
5 Projectes integrats en la realitat local pròpia.
6 ....

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada