divendres, 28 d’octubre de 2016

LLENGUATGES

àmbit #educació: Llenguatges


ASSOLIM L'ESPLENDOR QUAN CONSIDEREM LA GLOBALITAT DE LLENGUATGES QUE SOM CAPAÇOS DE PRODUIR

El repte dels llenguatges a les escoles FEDAC és fer competent l’alumnat en l’ús dels múltiples i diversos llenguatges perquè pugui desenvolupar els propis talents de manera interactiva i sàpiga comunicar de forma creativa, diversa i personal.

Tradicionalment, s’ha tingut només en compte el llenguatge verbal, que fa servir la paraula i que va molt lligat a la cultura oral i escrita i a unes intel·ligències molt concretes. Sovint això ha significat deixar de banda el gran ventall expressiu i comunicatiu que ens aporten els llenguatges artístics (ja sigui per mitjà de la música, la plàstica, la dansa, etc.), els científics o tècnics (com ara la programació) o aquells que emprem amb un simbolisme específic per arribar a un nivell superior de relacions interpersonals, mitjançant la creativitat i l’emoció.

Tots els llenguatges són necessaris per comunicar i ens aporten la capacitat de poder expressar-nos correctament per ser entesos en qualsevol situació. Des de la FEDAC considerem que els nostres alumnes han de trobar la seva plenitud per mitjà de la complementarietat dels diversos llenguatges.

A més, creem escenaris d’aprenentatge que garanteixen el desenvolupament de la comprensió i la creativitat, evidències de l’èxit de l’aprenentatge. Aquests espais destaquen per la varietat en els materials i per la diversitat d’activitats i tasques, de manera que els alumnes tenen més i millors oportunitats d’expressar-se i apropar-se al contingut i poden aprendre fent ús de les diferents intel·ligències. 

Potenciem el gran ventall expressiu i comunicatiu que ens aporten els llenguatges artístics i, també, altres llenguatges que esdevenen eines importants per a la comunicació.

Tenim en compte l’exactitud i la concreció que ens aporten les matemàtiques i som conscients que estem desenvolupant un llenguatge que no deixa de ser un mitjà d’expressió de raonaments científics mitjançant nombres i lletres.

Així mateix, el llenguatge simbòlic ens permet expressar, amb icones o ideogrames, informacions que poden ser enteses universalment.

Amb la programació informàtica som capaços de desenvolupar un llenguatge que ens permet crear programes i aplicacions per resoldre problemes. També incidim en el llenguatge audiovisual, en el llenguatge subliminar que no és produït o rebut conscientment i en el llenguatge de signes per promoure la inclusió social. En conclusió, les escoles FEDAC treballem per ajudar els nostres alumnes a construir el seu pensament en tots els llenguatges possibles. Cadascun d’ells té un potencial que es multiplica en la interacció i la cooperació amb d’altres. I és que des de la FEDAC volem educar el nostre alumnat cap a la plenitud dels llenguatges múltiples per a què arribi a ser competent globalment.FEM CAMÍ

1 Activitats de creació per mitjà de llenguatges expressius: musicals, plàstics, visuals, corporals...
2 Potenciació dels llenguatges d'expressió com a àrees instrumentals per a la competència global.
3 Treball de llenguatge audiovisual des d'Infantil.
4 Treball del joc simbòlic i atenció al seu llenguatge.
5 Grups de teatre escolar i coescolar.
6 Llenguatge de programació des d'Infantil a Batxillerat: Beebots, WeDo, Mindstorms...
7 Dansa com a mitjà d'expressió.
8 Treball d'oratòria a l'ESO.
9 ...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada