dimarts, 4 d’octubre de 2016

LIDERATGES

Àmbit #comunitat: LIDERATGES

GENEREM SINERGIES ENTRE TOTS PER ASSOLIR LA INTERDEPENDÈNCIA EFECTIVA


El repte del lideratge de les escoles FEDAC #avuixdemà consisteix a desenvolupar en les persones que en formen part un estil de lideratge que constitueixi la seva contribució a la missió i que sigui capaç d’assumir el compromís de canviar la cultura organitzativa de les escoles. 

Les escoles han construït lligams amb les persones que n’han format part i han mantingut un esperit de convivència en comunitat des dels seus orígens, tot desenvolupant un model organitzatiu amb estructures verticals i responsabilitats centralitzades. Les característiques de la societat actual, però, ja no ens permeten treballar amb aquest model jeràrquic i tancat en si mateix. 


La FEDAC desenvolupa els hàbits de les persones en una organització col·lectiva que connecti el talent, la passió i el treball, que sigui constructora de relacions i xarxes cooperatives i col·laboradores, que es reconegui per una planificació i gestió basades en la qualitat, que sàpiga donar resposta a la realitat i imaginar el futur, que proposi experiències amb sentit i que tingui la capacitat de desaprendre per tornar a aprendre i emprendre. 

Aquesta tasca ens demana una recerca i una reflexió constants, per prendre iniciatives, ser persones creatives, resilients i proactives i aconseguir l’efectivitat sistemàtica que ens faci arribar als objectius tantes vegades com calgui i en benefici de tots. 

El nou lideratge ens exigeix com a institució ser capaços de desenvolupar la credibilitat i la confiabilitat cap a la nostra missió col·lectiva, construir una estructura participativa i col·laborativa, definir uns perfils professionals amb unes competències plenes, formar, acompanyar i apoderar les persones en els hàbits de lideratge, ajudar-les a desenvolupar els seus talents i energies, desenvolupar documents programàtics amb equips de treball intercentres i aplicar eines de valoració de l’acompliment. 

Cadascuna de les persones compromeses en aquest procés ha de treballar per assolir un desenvolupament personal que les condueixi a mantenirun esperit de recerca i curiositat constants, a ser exemples d’integritat, coherència i enteresa, a tenir un compromís amb alguna cosa més que amb un mateix —és a dir, un compromís social—, a mostrar empenta, coratge i actitud positives, a cultivar la capacitat d’entendre qui som, a acceptar-nos i construir una vida coherent amb les nostres capacitats i somnis. 

Aquest procés de lideratge personal que porta a un lideratge col·lectiu ha de mobilitzar i facilitar el contagi de les emocions i les conviccions que la visió compartida suposa a tots els membres de la comunitat educativa, fent-ne una institució ressonant perquè sense seguidors, sense persones que creguin en el bé comú, no hi ha lideratge. 

Les persones de la FEDAC, doncs, assumim el repte del lideratge amb majúscules, aquell que es construeix amb la tenacitat d’uns hàbits que ens portin a ser persones altament efectives, fent emergir el millor de cadascú perquè les nostres escoles siguin espais que tinguin un impacte en el seu entorn.

FEM CAMÍ


1 Pla de formació 7 hàbits de persones altament efectives. 
2 Projecte d’avaluació 360 graus. 
3 Eines de detecció de talent. 
4 Agents impulsors de la participació a cada escola 
5 Programa de treball del lideratge amb alumnes. 
6 Treball del sentit de pertinença com a elecció personal.
7 Pla de formació institucional. 
8 ...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada