dimecres, 26 d’octubre de 2016

FEINA BEN FETA


Àmbit #educació: Feina ben feta  

SATISFACCIÓ PER COMPARTIR LA FEINA BEN FETA

El repte de la qualitat de les escoles FEDAC es fonamenta en la feina ben feta, tenint molt present que la qualitat dels processos i l’excel·lència en els resultats són fruit de l’avaluació contínua i la recerca de l’efectivitat. Des de la FEDAC responem a les demandes de l’alumnat i de les seves famílies i ens proposem l’assoliment de tot allò que no havíem arribat a imaginar i que els educadors implementen per millorar, buscant respostes als nous reptes per mitjà de la intel·ligència col·lectiva. 

El model que els centres FEDAC utilitzem com a referència exigeix uns processos d’avaluació sistemàtics i línies d’actuació vinculades a la recerca de l’eficiència i la innovació. Aquestes línies estratègiques condueixen a l’objectiu d’assolir una competència global del nostre alumnat, que és el gran indicador de qualitat en l’educació en cada persona i en els processos educatius.L’assoliment d’aquest repte comporta dues accions primordials. D’una banda, compartir les responsabilitats amb tot l’equip de persones que treballen a les escoles per establir un procés de millora contínua. De l’altra, desenvolupar les potencialitats intel·lectuals de l’alumnat (manuals, creatives, artístiques o emocionals), des d’una formació humanística que valori l’orientació per la feina ben feta. 

Es tracta d’un cicle de millora constant i sostinguda: planifiquem la nostra activitat, implementem aquesta planificació, comprovem i avaluem els resultats obtinguts i apliquem correccions respecte als resultats obtinguts.

El capital humà dels nostres claustres és d’una vàlua inestimable sense la qual no seria possible assumir cap dels reptes del nostre projecte. A més, tots plegats configurem la força del nostre capital social, presència i acció educativa quotidiana amb esperit d’equip. Aquestes dues formes de capital professional, més la capacitat de lideratge i de decisió dels equips directius i els coor
dinadors respectius dels centres, esdevenen la pedra angular de la nostra orientació a la qualitat educativa i l’excel·lència acadèmica. 

Així, doncs, la proposta de la FEDAC per una millora de la qualitat demana el compromís de tota la comunitat educativa per recrear aquells costums i hàbits que ens han de dur a viure una nova cultura, tant des del punt de vista personal com en equip.FEM CAMÍ

1 Avaluació de processos per indicadors. 
2  Protocols de processos en les àrees de gestió: personal, administració, educació, pastoral i comunicació. 
3  Pla de millora anual a partir de l’anàlisi de la memòria. 
4 Nivells competencials de cada lloc de treball. 
5  Selecció de personal segons el perfil competencial. 
6 Formació competencial per funcions. 
7  Enquestes de satisfacció als alumnes, educadors i famílies. 
8 Avaluació externa com a eina de millora. 
9  Cronograma anual de formacions, jornades i activitats institucionals. 
10  Anàlisi d’estadístiques de les àrees de gestió dels centres i desenvolupament de plans de millora. 
11 ...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada