dilluns, 10 d’octubre de 2016

COMUNICACIÓ

Àmbit #comunitat: COMUNICACIÓ

EL DIÀLEG I LA COMUNICACIÓ ENS ACOSTEN A L’ALTRE

Aquest repte consisteix a fer una comunicació afectiva i efectiva tant interna (entre alumnes, entre mestres, entre mestres i alumnes, entre famílies i educadors...) com externa (amb altres escoles, entitats, antics alumnes...) que sigui un element d’afirmació d’una nova cultura organitzativa transparent i participativa. L’educació és, en essència, un acte comunicatiu viscut en la diversitat d’escenaris que afavoreixen la conversa, l’intercanvi i el contrast d’opinions, el fet de compartir idees, projectes, il·lusions i inquietuds. En aquests escenaris, el ventall de llenguatges i el món tecnològic que s’obren davant nostre posen de manifest que són molts els canals per poder dur a terme l’acte comunicatiu entre les persones, a escala local i global. Alhora, comunicar és dialogar, posar en comú i donar sentit, comprendre, aprendre a tolerar i enriquir el nostre pensament crític per mitjà de l’anàlisi i l’escolta. És una oportunitat per donar forma a allò que pensem i per valorar si comuniquem allò que volem transmetre. Comunicar és permetre que hi hagi reciprocitat i avançar de manera col·lectiva per tal d’aprendre conjuntament.


Les emocions formen part intrínseca de la comunicació, que ens ajuda a créixer com a persones. En comunicar assertivament, donem a conèixer i fem valer les nostres opinions, drets, sentiments i necessitats, respectant els dels altres. Creem una atmosfera, basada en el respecte mutu, propícia perquè les persones que hi treballen tinguin el desig de comunicar-se les unes amb les altres, de compartir reptes i significats i de ser crítiques i constructores. Creiem que cal tenir en compte diferents aspectes a l’hora de transmetre informació, rebre-la o totes dues coses. A més de disposar de destreses comunicatives, és indispensable posar èmfasi en la càrrega afectiva que acompanya el missatge. Els rols d’emissor i receptor, i també la comunicació no verbal —el to de veu, l’actitud, la manera d’anar vestit, els gestos i tota una sèrie d’hàbits com ara l’escolta activa, l’empatia, l’assertivitat, la proactivitat o el guanyar-guanyar— són primordials per construir ponts de comunicació a favor de la interdependència.

Aprofitarem la hiperconnexió en un món global on les xarxes socials, els mitjans de comunicació digitals i les noves aplicacions portàtils fan possible donar a conèixer la nostra tasca i el nostre projecte educatiu dia a dia i estar informats amb immediatesa de tot allò que ens envolta, i, a més a més, ens permeten fer xarxa, participar i estar presents en tots els esdeveniments que es produeixen en el món. Aquest abast global de la comunicació és un repte, però sobretot, una gran oportunitat. Amb tot, valorem la nostra presència en línia, activa i adequada, utilitzant els mitjans digitals, i també la cooperació amb aquelles institucions on tingui lloc la innovació educativa. Entenem que una bona comunicació és l’element clau que contribueix a la transformació educativa que desitgem, construint complicitats amb l’entorn local i global per donar a conèixer el nostre projecte educatiu i convidar l’entorn a formar-ne part.

FEM CAMÍ


1 Treball de l’oratòria i els recursos expressius. 
2 Producció de ràdio i televisió. 
3 Butlletí ex2iència de l’activitat FEDAC. 
4 Presència en les xarxes socials: Twitter, Facebook, Instagram... 
5 Programa de competències i habilitats socials. 
6 Publicacions a la premsa local, comarcal i nacional. 
7 Programa d’educació emocional. 
8 Pla de comunicació institucional: interna i externa. 
9 Equip de comunicació de centre. 
10 Eines de comunicació institucional: web, correu corporatiu, xarxes... 
11 ...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada