divendres, 14 d’octubre de 2016

CERCLE

Àmbit #comunitat: CERCLE

CAU LA VERTICALITAT, APAREIX L’ORGANITZACIÓ EN CERCLE

El repte d’implementar una estructura organitzativa transversal, multisistèmica i de lideratges convergents a les escoles FEDAC ha estat madurat i s’ha anat consolidant en els darrers anys amb l’esforç i la implicació de tots plegats. El nostre concepte de l’organització està basat en les persones i les relacions que s’estableixen entre elles, i aposta per fer un actualització, una renovació i un canvi profund en la cultura escolar, els costums col·lectius, els hàbits personals, els procediments i les funcions estructurals. 

Per tal d’assolir aquest repte, ens cal desenvolupar una nova filosofia de gestió de les persones basada en la pràctica de compartir la visió que tenim dels objectius, els processos i les persones. El model del cercle és la resposta adequada a la necessitat de compartir la missió, la visió i els valors de la institució i la voluntat de desenvolupar una cultura organitzativa cooperativa, horitzontal, participativa, coresponsable i transparent, amb la finalitat de millorar contínuament els processos i els resultats, tot cercant un estàndard d’excel·lència. 


El cercle FEDAC relaciona persones amb funcions o departaments diversos per tal de formar equips de projecte o grups de treball, experts en un tema (mentors). Aquest tipus d’organització més transversal i interdisciplinària, amb uns objectius concrets i procediments ajustats, permet el desenvolupament dels projectes en un entorn canviant i dinàmic, ple de situacions noves i no previstes i de propostes flexibles en permanent revisió. 

Tot això comporta un canvi en la funció dels equips directius que han d’assumir un lideratge, capaç d’impulsar equips emprenedors, competents i innovadors que funcionin amb un esquema descentralitzat però alhora coordinat. El seu èxit depèn també del suport que rebi aquest model de lideratge per part dels mateixos educadors, que han de canviar la seva percepció de la institució. Un canvi que suposa un esforç per superar costums i hàbits per adoptar noves funcions i rols i abandonar-ne d’altres que podien resultar més còmodes. 

Aquesta organització circular es converteix en un mitjà eficient per reunir les diverses habilitats que es requereixen per resoldre un problema complex i concedeix a l’organització una gran flexibilitat per estalviar temps, costos i recursos. A cada projecte s’assignen les persones necessàries i s’evita la duplicació, i tothom està implicat en processos estratègics, de manera que es defuig la concentració de responsabilitats. El mecanisme de coordinació és l’adaptació mútua i la presa de decisions es realitza sense supervisió directa. 

Totes les persones són protagonistes, amb una actitud efectiva, responsable, flexible i cooperativa, compromeses emocionalment i amb un bon desenvolupament de les habilitats interpersonals per tal d’assolir el bé comú. 

La distribució de les tasques i responsabilitats haurà d’estar ben definida entre tots els membres i caldrà disposar d’espais i temps per compartir els resultats de la feina feta i de recursos suficients. Les tecnologies de la informació poden convertir-se en palanca de canvi, però és la voluntat d’aprendre i desaprendre la que impulsa nous coneixements, identifica talents i defineix nous perfils. 

En definitiva, el cercle és una idea oberta, en rotació constant, que assumeix el compromís de desenvolupar una nova cultura, on els hàbits de l’escolta, l’empatia, el guanyar-guanyar o la capacitat de crear sinergies en els equips de desenvolupament de projectes siguin la clau per assolir un lideratge enfocat a la millora i la qualitat contínues.

FEM CAMÍ

1 Equips de creació d’idees. 
2 Reorganització dels equips directius. 
3 Participació de la comunitat educativa en la presa de decisions col·lectives. 
4 Definició de perfils i funcions dels membres de l’equip directiu i altres òrgans personals de gestió. 
5 Lideratge sistèmic —distribuït i compartit— en el desenvolupament de projectes. 
6 Apoderament de responsabilitats fora de l’equip directiu. 
7 Autonomia i interdependència de centres FEDAC. 
8 Treball en xarxa: jornades, trobades, projectes compartits... 9 ...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada