divendres, 28 d’octubre de 2016

BIOFEDACS

àmbit #educació: Biofedacs


ESCOLES PER VIURE I CREAR EXPERIÈNCIES I BIOGRAFIES MEMORABLES

El repte de la personalització a les escoles FEDAC ens ha portat a adoptar estratègies i recursos docents que permeten adaptar més i millor els escenaris d’aprenentatge a l’alumne. La fita és aconseguir experiències personalitzadesper a tots els alumnes amb el propòsit de potenciar al màxim els talents individuals, compartir-los i assolir l’excel·lència acadèmica com a persones compromeses.

Un dels indicadors del progrés d’una escola FEDAC en ple segle XXI és aconseguir un model d’aprenentatge cada vegada més centrat en l’alumne que el faci ser més autònom i intel·ligent.
A més, l’exercici de l’autonomia de l’alumne crea, necessàriament, les base per emprendre processos d’aprenentatge que es mantinguin al llarg de tota la vida. Per tant, considerem important que l’alumnat augmenti gradualment la implicació activa, la participació, la iniciativa i el protagonisme en el projecte de la seva vida. L’aprenentatge ha d’estar centrat en l’aprenent, donant-li veu i capacitat d’escollir i formular preguntes entorn dels seus interessos i les seves passions. D’aquesta manera es promou la motivació, la implicació, el prota gonisme i el lideratge de l’alumne, amb l’acompanyament de l’educador.

Des de les escoles FEDAC proporcionem oportunitats per desenvolupar en cada estudiant el seu talent, la seva autonomia i el seu aprenentatge d’acord amb les seves intel·ligències i potencialitats, tot aprofitant-les per traçar el seu itinerari personal i vocacional. Per això és imprescindible conèixer les capacitats i les competències de cada alumne. 

Una altra de les característiques que considerem indispensable en tot aprenentatge és la col·laboració i la construcció de relacions. Les converses entre docents i alumnes, i d’aquests entre ells, giren entorn de l’aprenentatge, els interessos, les aspiracions, les fortaleses i els desafiaments.

Per mitjà d’aquestes aliances provoquem la interacció constant, en la qual el docent esdevé un guia, assessor o orientador que dissenya experiències d’aprenentatge cooperatives d’acord amb el coneixement que té dels interessos dels seus alumnes. Per construir tot això, són necessaris el diàleg, el debat i, fins i tot, el conflicte (desafiaments, preguntes, enigmes...).

Les emocions també constitueixen un element bàsic en el procés d’aprenentatge, ja que possibiliten que el fet d’aprendre, descobrir, organitzar i transformar el món sigui divertit i estimulant. L’educació s’ha de construir en un marc de comprensió, creació, creativitat i sentit i, alhora, el currículum, la metodologia, l’avaluació i el rol del docent s’han de manifestar en escenaris diversos per respondre a aquesta personalització de l’experiència d’aprendre. Cal destacar que la tecnologia ens permet que aquesta experiència sigui possible arreu i en tot moment.

L’equip docent organitza els continguts amb la finalitat d’aconseguir una implicació més gran de l’alumnat, negociant el temps, les maneres i les eines. Cal programar d’acord amb els perfils individuals dels alumnes, considerant una varietat de mètodes, activitats i recursos que permetin un aprenentatge significatiu; tenint en compte diverses formes de presentar i motivar l’aprenentatge, i estimulant l’autoavaluació, l’autoaprenentatge i la metacognició. 

En darrer terme, a les escoles FEDAC volem que els alumnes trobin el punt on conflueixin el talent innat de cada persona amb la seva passió i cerquem ser generadors d’experiències d’aprenentatge memorables, perquè és per mitjà de les experiències emocionants que es construeix la nostra biografia particular.FEM CAMÍ

1 Estima incondicional per l’alumne. 
2 Pla d’acció tutorial: cotutoria. 
3 Disseny de processos d'aprenentatge amb diversitat d'estratègies d'aprenentatge (intel·ligències múltiples)
4 Atenció a la diversitat de talents i competències. 
5 Treball individualitzat per a la competència global.
6 Plantegem activitats que promouen l'autonomia de l'alumne. 
7 Rutines de pensament. 
8 Treball de la metacognició. 
9 Ús dels dispositius digitals per als plans indivi - dualitzats.
10 Dossier d’aprenentatge (portfoli ) de l’alumne. 
11 Projectes de recerca individualitzats. 
12 ...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada