dilluns, 3 d’octubre de 2016

BÉ COMÚ


Àmbit #comunitat: BÉ COMÚ

ELS BÉNS I DONS SÓN DE TOTS I PER A TOTS PLEGATS

Un dels reptes que des de les escoles FEDAC abordem amb entusiasme és el fet de poder conjugar l’educació i l’economia d’una manera transparent i coresponsable. L’economia no pot ser considerada acumulació de diner; de fet, és una ciència molt significativa per a l’educació, ja que ens permet l’organització i la producció de mitjans per aconseguir l’excel·lència i la millora en els serveis que necessiten les persones. Per a la gestió d’aquest bé comú, FEDAC fa una crida a la inclusió, la transparència, la participació i la rendició de comptes. Massa sovint els valors econòmics que regeixen l’educació són el resultat d’una mentalitat d’austeritat exagerada i tenen un impacte negatiu en el valor de la proposta pedagògica i en la qualitat del servei. L’austeritat és una virtut en educació, però ha d’estar acompanyada de la necessària mentalitat d’abundància per orientar-nos cap a la possibilitat, la creativitat i l’ambició educativa. Paral·lelament, alguns dels principals valors que regeixen l’economia del capitalisme, com ara el lucre, l’individualisme i la competència, fan incrementar la desigualtat i l’exclusió i, finalment, tenen un gran impacte negatiu en el valor de la dignitat humana. 

El papa Francesc ens diu que el diner ha de servir, no governar, i ens recorda també que les riqueses són per ajudar els pobres, respectar-los i promocionar-los. «Us exhorto a la solidaritat desinteressada i a un gir de l’economia i les finances cap a una ètica a favor de l’ésser humà», afirma Francesc. 

Si analitzem el moment actual que vivim, observem que, tot i que aquesta situació ha comportat un evident creixement econòmic i la creació de riquesa, necessitem una generació en què la cooperació, la igualtat i el ser —més que el tenir— esdevinguin la manera de procedir en la societat. Les institucions no s’han de servir elles mateixes, sinó que han de preservar, al mateix temps, el bé comú del seu entorn i de la societat. Cal, doncs, apostar per una visió holística, valorar l’èxit d’un projecte per l’assoliment dels seus objectius, i no només per un resultat econòmic. El nostre projecte educatiu, doncs, ha de ser inclusiu i no ha de reproduir les desigualtats. 


Les escoles FEDAC tenim un projecte educatiu que garanteix plenament la transparència i que integra economia, educació i persones de manera harmònica, posant els mitjans produïts entre tots al servei dels objectius comuns i sent solidaris en les necessitats i en les virtuts. Cal fomentar un projecte que visqui el bé comú per mitjà de noves eines de comunicació que permetin l’intercanvi, la cooperació i la solidaritat amb els altres, apostant per un diàleg permanent que prioritzi l’assoliment dels objectius de tota la comunitat.


Educadors, alumnes i famílies, cadascú en el seu àmbit de responsabilitat i acció compartida, amb els seus talents, competències i mitjans, són protagonistes del projecte educatiu FEDAC i actius intangibles del bé comú. 


Tots plegats estan cridats a prioritzar les estratègies de col·laboració i cooperació i a compartir els coneixements i les eines en bé del col·lectiu i per sobre de les individualitats. Ens cal considerar l’educació i els mitjans necessaris per a la seva realització com a béns comuns, i això comporta que la manera d’adquirir, validar i utilitzar aquests béns sigui fruit del consens de totes les persones de la FEDAC, com a part d’un compromís col·lectiu. La riquesa de la FEDAC, en totes i cada una de les seves actuacions, està subordinada a l’interès general o el bé comú del conjunt d’escoles i de la societat en què està immersa.FEM CAMÍ


1 Elaboració i gestió de pressupostos de manera participativa. 

2 Solidaritat entre centres. 
3 Decisions d’acord amb el bé comú. 
4 Homologació de proveïdors amb responsabilitat social corporativa. 
5 Vivència de la coresponsabilitat dels béns comuns. 
6 Gestió transparent dels recursos. 
7 Portal de la transparència. 
8 Educació per a un repartiment més just dels recursos. 
9 ...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada