dimecres, 26 d’octubre de 2016

APRENEM

Àmbit #educació: APRENEM

APRENEM NOVETATS QUE REFORCEN LA VOCACIÓ I LA PASSIÓ

El repte de l’aprenentatge condueix les escoles FEDAC a reformular el seu paradigma educatiu. L’aprenentatge de l’alumnat i del professorat ha de ser permanent, mentre que la responsabilitat de l’educador és doble, ja que ell aprèn i, alhora, es responsabilitza de l’aprenentatge de l’alumne. 

Les novetats científiques en àrees inspiradores de l’educació, com la psicologia, la sociologia, la neurociència o la biotecnologia, han trencat vells esquemes. Ara sabem, més bé que mai, que no hi ha raó sense emoció, que el cervell es manté actiu i mal·leable durant molt de temps, que les intel·ligències són múltiples, que només l’aprenentatge efectiu les fa executives i que l’autoconfiança i l’esperança requereixen un aprenentatge interior. 

L’aprenentatge de l’alumne va més enllà de l’acumulació del saber. El repte consisteix a tenir la capacitat de donar suport a l’estudiant perquè desenvolupi un conjunt divers de qualitats, com la perseverança, l’autoconeixement, la curiositat, l’orientació a la qualitat, la determinació i l’autoconfiança, entenent que el fet d’aprendre aquestes habilitats és el que el farà realment competent. La FEDAC incorpora a la seva pedagogia les investigacions més contras tades sobre l’aprenentatge humà. Ens sembla important subratllar les aportacions de la neurociència vinculades a l’aprenentatge, com ara la idea de la plasticitat cerebral, el fet de poder identificar quines zones del cervell s’activen més en el procés educatiu, el fet de conèixer quin és el moment i la manera en què el cervell és més receptiu a incorporar nous coneixements, i també quin és l’efecte de les neurones mirall, les emocions, els vincles, els estímuls i les experiències. 

Les activitats d’aprenentatge han de respondre al fet que cada alumne aprèn en contextos i de maneres diferents, ja que la diversitat d’intel·ligències ofereix la possibilitat de potenciarles seves fortaleses i, alhora, d’estimular les seves debilitats. El repte consisteix també a crear les condicions i els contextos apropiats on l’alumnat pugui protagonitzar el seu propi aprenentatge i sigui capaç de construir i mesurar el seu propi coneixement, alhora que reflexioni sobre el seu procés d’aprenentatge, a més d’utilitzar instruments de metacognició, de coavaluació i d’autoavaluació, com les rúbriques i els dossiers de docència (portfolis). Creiem que desvetllar la curiositat és un element bàsic per garantir la motivació, la qual alhora esdevé la porta d’entrada de l’atenció, l’inici i el final d’un procés positiu i efectiu d’aprenentatge. 

En aquesta línia, la pedagogia de la pregunta estimula l’alumnat a formular qüestions i a plantejar-les als altres, i provoca les ganes d’aprendre amb activitats que siguin significatives, que l’involucrin i l’impliquin, sortint de la rutina i estimulant la participació o bé oferint experiències d’aprenentatgeque siguin viscudes com un joc. 

Quant a les tecnologies, considerem que han de multiplicar les capacitats d’aprenentatge i coneixement, i alhora han de dur a l’apoderament i la participació real de l’alumne, com a via per potenciar la seva creativitat, l’eina que desperta els talents i la vocació.


En el procés d’aprenentatge també hi tenen un paper molt important l’organització escolar (horaris, espais, activitats) i el currículum (matèries, continguts, avaluació); per això ambdós han de ser motiu d’una profunda reflexió per crear un ecosistema apropiat a la magnitud del repte. 

Piaget afirmava que l’objectiu de l’educació és crear persones que puguin fer coses noves en lloc de repetir les que altres generacions han fet. Per la seva banda, Ken Robinson considera que, massa sovint, les nostres escoles han matat la creativitat dels alumnes. Ambdós coincideixen en el fet que el protagonista de l’aprenentatge és una persona que cerca l’element vital per ser i fer feliç.


FEM CAMÍ

Organització del treball: interdisciplinari, cooperatiu, codocència... 
2 Currículum expandit: escacs, hort, robòtica... 
3  Reconstrucció curricular: substitució de llibres analògics per projectes digitals, escenaris d’aprenentatge multicurriculars... 
4  Desconstrucció de l’horari lectiu i flexibilitat de les franges horàries i dels agrupaments d’alumnes. 
5  Organització de l’Educació Primària en dos cicles. 
6  Classe inversa, aprenentatge mòbil, aprenentatge electrònic... 
7  Diversificació dels instruments d’avaluació: dossiers de docència (portfolis) rúbriques... 
8  Metodologies d’aprenentatge actiu: ABP, currículum bimodal, treball per projectes, coavaluació, autoavaluació... 
9 ...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada