divendres, 28 d’octubre de 2016

TÀCTIL

àmbit #entorn: Tàctil


TECNOLOGIES PER L'APODERAMENT I L'EMPRENEDORIA NECESSITEN EDUCADORS QUE APRENEN PER INNOVAR

El repte de la tecnologia és un company de viatge que ha estat present des del principi en les escoles FEDAC, car si bé aquestes han estat una mica resistents als canvis provocats per les noves tecnologies, ja fa temps que han introduït els dispositius portàtils i altres eines en els projectes propis. El desafiament passa per saber aprofitar aquestes eines tecnològiques i, així mateix, adaptar la manera de fer a un nou paradigma educatiu.

La revolució de les tecnologies no s’ha limitat a transformar els sistemes d’informació i comunicació. Les TIC han representat una nova manera de concebre el fet educatiu en si mateix, ja que han resultat una intrusió en la relació alumne-educador-família que ha transformat l’aprenentatge, l’ensenyament i les relacions personals existents.

tot plegat ha creat un nou ecosistema educatiu que depassa l’entorn purde l’edifici escolar i del temps i l’espai, a més d’introduir una quantitat importantde nous llenguatges –audiovisual, programació, xarxes socials...–que condicionen la relació ensenyament-aprenentatge. La tecnologia esdevé una palanca de canvi que apodera l’educador i l’alumne i els fa participar del procés amb rols renovats. En efecte, les nostres aules ja s’han vist envaïdes per un seguit d’elements tecnològics que fa uns anys eren impensables: portàtils, tauletes i fins i tot mòbils tenen un paper important en la formació. La competència digital posa en acció un seguit de capacitats i habilitats que seran necessàries perquè els alumnes esdevinguin uns ciutadans autèntics i lliures. 

La tecnologia ens permet apropar-nos a organitzacions i projectes que són impul sors del canvi educatiu i que tenen presència a la xarxa (xarxes socials, blogs de reflexió pedagògica, portfolis dels educadors...) per poder transmetre de manera entenedora i transparent el que fem i el que som. Les escoles FEDAC estem fent un gran esforç per dotar-nos de la infraestructuranecessària: Wi-Fi a tot el centre, connectivitat amb la fibra òptica, aules amb projectors, pantalles i sistemes de so. Tots els alumnes disposen d’un dispositiu portàtil que forma part del material obligatori i la pertinent llicència digital per accedir als continguts pedagògics a través d’una plataforma educativa.


No obstant això, la manera més determinant perquè les tecnologies esdevinguin transparents a l’aula —quotidianes i amables— és disposar d’educadors que les valorin com a eines facilitadores de la innovació i d’un millor aprenentatge per als alumnes, ja que els acosten, com mai a la vida, a nous llenguatges seductors i motivadors, fet que les converteix en una immillorable carta de presentació de la pràctica docent. La tecnologia s’ha desenvolupat amb propòsits que fins ara apareixien com a bons o beneficiosos per a la humanitat, però el seu ús no sempre ha tingut un propòsit noble, ja que també pot ser utilitzada amb objectius egoistes que moltes vegades van més enllà dels drets dels altres. I és en aquest punt en què l’educació i uns sòlids valors humans esdevenen determinants perquè els avenços de la tecnologia siguin en profit de la humanitat. 

Així mateix, els centres educatius han d’estar oberts al món, entossudits a fer canvis petits però constants, disposats a provar noves metodologies i estratègies, sabent que l’objectiu final és augmentar al màxim els resultats en el coneixement, en la competència global i en les actituds i les motivacions dels alumnes per contribuir de manera positiva a fer persones altament competents, efectives i transformadores.


Tenim moltes eines a l'abast dels nostres alumnes (xarxes de comunicació social, mitjans tecnològics, avenços científics, ...) que es poden convertir en bons elements de transformació. El paper de les nostres escoles serà ensenyar-ne la utilitat i ajudar a fer-ne un bon ús per tal de poder contribuir a una millor relació amb el seu entorn i amb la societat.

L’escola ha de ser un espai d’espera i d’esperança, que vetlla pel que és comú a tots i totes i que conserva els valors de la societat en què s’insereix, un espai de confiança i optimisme on no hi ha lloc per als escèptics ni els desesperançats.

Des de la FEDAC considerem que les nostres escoles han de ser, en veritat, constructores de certeses i radicals en el seu compromís. A més a més, han de ser comunitats que aportin la il·lusió de ser més feliços en un món més just, han de reafirmar-se com a espais vius on la utopia torna a ser plausible i on els somnis encara són possibles. I volen fer-ho mitjançant el poder de transformació de les persones que en són part. 

Som escola flexible i adaptable: transformem espais i adaptem horaris segons les necessitats educatives. Alhora, potenciem moments de lectura, reflexió, investigació, treball cooperatiu, projectes, coneixements compartits… En definitiva, l’escola FEDAC no és un producte fet i acabat, amb un embolcall hermètic que cadascú degusta en la solitud del seu espai personal; ans al contrari, és un espai obert, un projecte obert, una biografia oberta en construcció que ens agrada degustar plegats. És el paradigma del centre sempre en marxa, vint-i-quatre hores al dia, set dies a la setmana.

FEM CAMÍ

1 Ordinadors portàtils per a cada alumne a partir de 5è curs.
2 Aprenentatge digital des d’Infantil.
3 Assoliment de competència bàsica digital a 6è EP i avançada a 4t ESO (ACTIC).
4 Ús de tecnologies per a l’apoderament i l’emprenedoria a ESO.
5 Ús de dispositius tecnològics per a la personalització de l’aprenentatge.
6 Estratègies d’aprenentatge electrònic i aprenentatge mòbil.
7 Participació en projectes telemàtics propis i d’altres entitats.
8 Plataformes virtuals d’aprenentatge i comunicació amb famílies.
9 Entorn virtual d’aprenentatge: Moodle, blogs...
10 Creació de continguts i recursos digitals a partir del treball d’educadors i alumnes.
11 ...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada