dijous, 13 d’octubre de 2016

TUTOPIA

Àmbit #caràcter: TUTOPIA
EL CAMÍ CAP A LA UTOPIA COMENÇA EN TU

El repte en la religió d’#avuixdemà per a les escoles FEDAC consisteix a treballar el fet religiós sent fidels a les nostres arrels, però amb un llenguatge renovat i actualitzat, restant oberts als signes del temps i compromesos en una nova manera de viure la Bona Notícia que impregni tota la persona i tots els àmbits, des d’un respecte a totes les cultures i establint un diàleg interreligiós amb un llenguatge proactiu.

La religiositat és una dimensió de la persona que es troba expressada en la vida, en la cultura, en el món. Les nostres escoles han d’ajudar els alumnes a forjar idees que els il·luminin en el camí de la vida, generant vincles amb les persones, les idees i els llocs. Això els ha d’ajudar a créixer com a persones obertes i compromeses amb els altres, i amb un món més just i solidari, i ha de suscitar en ells la passió per la Veritat, el Bé i la Bellesa des dels valors de l’Evangeli i seguint el projecte de Jesús.


Des de la FEDAC
promovem la identificació amb una opció personal des del respecte i l’escolta activa amb la resta d’opcions i cosmologies, tot creant lligams amb les altres persones i amb el món per ser capaços de formular-se aquella pregunta que dóna sentit a la pròpia vida. Formem i ens formem com una comunitat de persones que cerquen i creen nexes d’unió entre els diferents paradigmes per entendre la realitat i generen ponts de diàleg a partir de les semblances, en lloc de fer èmfasi en les diferències, per evitar actituds reactives de confrontació.És important proporcionar experiències que vagin creant lligams (re-ligare) entre els alumnes, les famílies i els educadors, i tots plegats, amb el món, la contemplació del qual ens commou i ens mou a la seva transformació. De la mateixa manera, cal donar a conèixer les paraules, rellegir-les (re-legire) i aprendre a construir narratives amb la diversitat de llenguatges comunicatius que estimulen el diàleg i la creativitat.

Aquests lligams, juntament amb la força de la narrativa dels testimonis, comportarà un ecosistema de biografies a l’aula, al centre i en cada entorn.

Cadascuna d’aquestes persones arribarà al moment de formular-se preguntes de sentit per tal de fer una opció en la vida (re-elegire) des de la pròpia llibertat, al servei de les persones i de la societat.

Aquest repte interpel·la els educadors a construir, personalment, un missatge atractiu amb un llenguatge acollidor, entenedor, integrador i actual, que arribi a les persones i doni resposta a la societat d’avui.

Totes les persones compromeses en el projecte FEDAC som cridades a ser testimonis d’un poble de Déu, una comunitat que transmet la Bona Notícia amb senzillesa i humanitat, generant espais de diàleg i reflexió sobre el sentit vital de la nostra proposta educativa i presentant-la a les famílies perquè es comprometin en l’educació dels fills, aportant les seves iniciatives, inquietuds i necessitats.

En aquest camí ens acompanyarem, com el tutor acompanya el seu alumne, cap a una utopia que és possible, la TUTOPIA.


FEM CAMÍ

1 Simbologia moderna i ecumènica.
2 Formació per acollir educadors novells.
3 Grups CREC d’alumnes.
4 Acollida de famílies de tota confessió.
5 Espais i experiències de diàleg interreligiós.
6 Selecció d’educadors amb la DECA.
7 Formació religiosa per als educadors.
8 Currículum propi FEDAC de l’àrea de religió.
9 Celebracions obertes a l’entorn.
10 Programació a partir d’un pla marc d’evangelització.
11 ...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada